kalayekhab kalayekhab kalayekhab kalayekhab kalayekhab kalayekhab

تشک بالینه

تشک طبی فنری سوپرایده آل تابستانی و زمستانی دو فصل

1-پارچه ژاکارد مخصوص
2-لائی پلی استر 500 گرمی
3-اسفنج 1 سانتی 25 کیلوئی
4-لائی ترموپاندپلی استر 40 گرمی
5-اسفنج 2 سانت 30 کیلوئی
6-اسفنج ریباند 2 سانت 80 کیلوئی
7-موکت 1400 گرمی
8-پنبه درجه یک در قسمت تابستانی
9-اسفنج شبکه داخل فنر 4 ×5/12-25 کیلوئی
10-فنر به تعداد 225 عدد (تشک یکنفره)
11-قاب فلزی به قطر 4 میلی متر و کمک بغل به صورت  - قطر تشک 28 سانتی متر

Sizes
90x200  100x200  120x200  140x200 160x200 180x200

48 ماه گارانتی

 .......................................................................................................................................................

تشک طبی سوپر ایده آل تابستانی و زمستانی دو فصل

1-پارچه ژاکارد مخصوص
2-لائی پلی استر 500 گرمی
3-اسفنج 1 سانتی 25 کیلوئی
4-لائی ترموپاندپلی استر 40 گرمی
5-اسفنج 2 سانت 30 کیلوئی
6-اسفنج ریباند 2 سانت 80 کیلوئی
7-پنبه درجه یک در قسمت تابستانی
8-موکت 1200 گرمی
9-فوم سنگین 16 سانتی قطر تشک 28 سانت

Sizes
90x200  100x200  120x200  140x200 160x200 180x200

42 ماه گارانتی

 .......................................................................................................................................................

تشک طبی فنری سوپرایده آل

1-پارچه ژاکارد مخصوص
2-لائی پلی استر 400 گرمی
3-اسفنج 1 سانتی 20 کیلوئی
4-لائی ترموپاندپلی استر 40 گرمی
5-اسفنج 3 سانت 30 کیلوئی
6-موکت 1400 گرمی
7-اسفنج شبکه داخل فنر 4×5/12-25 کیلوئی
8-فنر به تعداد 225 عدد (تشک یکنفره)
9-قاب فلزی به قطر 4 میلی متر و کمک بغل به صورت  - قطر تشک 25 سانتی متر

Sizes
90x200  100x200  120x200  140x200 160x200 180x200

48 ماه گارانتی

 .......................................................................................................................................................

تشک طبی سوپرایده آل

1-پارچه ژاکارد مخصوص
2-لائی پلی استر 400 گرمی
3-اسفنج 1 سانتی 25 کیلوئی
4-لائی ترموپاندپلی استر 40 گرمی
5-اسفنج 3 سانت 30 کیلوئی
6-موکت 1200 گرمی
7-فوم سنگین 15 سانتی قطر تشک 25 سانت

Sizes
90x200  100x200  120x200  140x200 160x200 180x200

36 ماه گارانتی

 .......................................................................................................................................................

تشک طبی فنری ایده آل

1-پارچه ژاکارد مخصوص
2-لائی پلی استر 400 گرمی
3-اسفنج 1 سانتی 20 کیلوئی
4-لائی ترموپاند40 گرمی
5-اسفنج 2 سانت 30 کیلوئی
6-موکت 1200 گرمی
7-اسفنج شبکه داخل فنر 4 ×5/12-20 کیلوئی
8-فنر به تعداد 225 عدد (تشک یکنفره)
9-قاب فلزی به قطر 4 میلی متر و کمک بغل به صورت  - قطر تشک 21 سانتی متر

Sizes
90x200  100x200  120x200  140x200 160x200 180x200

42 ماه گارانتی

 .......................................................................................................................................................

تشک طبی ایده آل

1-پارچه ژاکارد مخصوص
2-لائی پلی استر 400 گرمی
3-لائی ترموباند 40 گرمی
4-الیاف نرم 1500 گرمی
5-اسفنج 2 سانت 30 کیلوئی
6-موکت 1000 گرمی
7-فوم سنگین 12 سانتی قطر تشک 21 سانت

Sizes
90x200  100x200  120x200  140x200 160x200 180x200

30 ماه گارانتی

 .......................................................................................................................................................

فنری تاپ

1-پارچه ژاکارد مخصوص
2-لائی پلی استر 300 گرمی
3-لائی ترموباند 40 گرمی
4-اسفنج 2 سانت 25 کیلوئی
5-موکت 1200 گرمی
6-فنر با قطر 2/2 به تعداد 225 عدد (تشک یکنفره)
7-قاب فلزی به قطر 4 میلی متر قطر تشک 21 سانت

Sizes
90x200  100x200  120x200  140x200 160x200 180x200

24 ماه گارانتی

 .......................................................................................................................................................

فنری نایس

1-پارچه مخصوص کتان
2-لائی پلی استر 200 گرمی
3-لائی ترموباند 40 گرمی
4-اسفنج 2 سانت 20 کیلوگرمی
5-موکت 1000 گرمی
6-فنر با قطر 2/2 به تعداد 225 عدد(تشک یکنفره)
7-قطر تشک 20 سانت

Sizes
90x200  100x200  120x200  140x200 160x200 180x200

12 ماه گارانتی

 .......................................................................................................................................................

از شما دعوت می گردد از فروشگاه دائمی کالای خواب دیدن نمایید

اخذ نمایندگی تشک اسمارت توسط فروشگاه کالای خواب